Presentatie

Presentatie RDA Zienswijze Ruimings- en vaccinatiebeleid

Leiden veranderende omstandigheden tot heroverweging van beleid en meer noodzaak tot preventie?

Organisator Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)
Datum

do 14 juni 2018 10:00 tot 11:30

Locatie Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag

Dierziekten

De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft zich gebogen over de vraag of recente maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderlijke epidemiologie van sommige dierziekten tot een noodzaak tot heroverweging van het Nederlandse ruimings- en vaccinatiebeleid voor dierziekten leiden.

Naar aanleiding van de recente ruimingen na de vondst van residuen van fipronil in eieren, is ook aandacht besteed aan ruimingen die niet plaatsvinden in het kader van dierziektebestrijding. De Raad pleit met name voor meer aandacht voor preventie. Het Nederlandse beleid ten aanzien van dierziekten en veehouderij moet gericht zijn op het inrichten van een duurzame veehouderijsector waarbij preventie van dierziekten, dierenwelzijn en circulariteit voorop staan. De fipronil affaire doet de vraag ontstaan of we voor grootschalige ruimingen die niet in het licht staan van dierziektebestrijding niet een uitgebreider beleidskader nodig hebben.

Forum

De zienswijze is voorbereid door een zogenaamd forum uit de Raad, bestaande uit ir. M. (Marijke) de Jong-Timmerman, prof. dr. Y.H. (Ynte) Schukken, drs. J. (Jacques) Kaandorp, prof. dr. ir. L. (Leo) den Hartogh, drs H. (Henny) Swinkels en prof. dr. M.P.H. (Marion) Koopmans tevens voorzitter van het forum. Alle leden zitten op persoonlijke titel in de Raad. Het forum is ondersteund door een aantal specialisten.

Bij de presentatie wordt de zienswijze toegelicht door professor Marion Koopmans. Vervolgens reflecteren een aantal genodigden op deze zienswijze en is ruimte voor vragen en discussie met alle aanwezigen. De zienswijze is in de zaal beschikbaar.

Aanmelden

Betrokkenen, pers en belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan vóór 10 juni via info@rda.nl.