Symposium

Symposium Veehouderij en humane gezondheid

Een dag voor professionals van omgevingsdiensten, GGD-en, agrarisch bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, maar ook voor burgervertegenwoordigers en bestuurders met interesse in het onderwerp.

Organisator Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid
Datum

wo 13 maart 2019 09:00 tot 17:00

Locatie Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, 3812 GZ Amersfoort

Onderlinge uitwisseling is een belangrijk doel van deze dag. In het programma zijn daarvoor tien workshops opgenomen, waaraan je in twee rondes kunt deelnemen. Bij de aanmelding kun je hieruit een keuze maken.

In de lunchpauze vindt een matchmaking plaats. Je krijgt de gelegenheid om een specifieke vraag aan iemand te stellen. Dat kan zijn een spreker, bestuurder, onderzoeker of wie dan ook, waar je tijdens het symposium mee in gesprek wilt. Op het aanmeldformulier kun je aangeven wat je wensen hiervoor zijn. Indeling van de matchmaking gaat op volgorde van binnenkomst.

Programma

Dagvoorzitter: Femke Wolthuis
09:00 – 10.00 EARLY BIRD Masterclass: updates van onderzoek op het gebied van zoönosen, fijnstof, geur en VGO3;
09:00 – 10:00 Inloop en ontvangst met koffie
10:00 uur Start programma met o.a.:

 • Bram Bos, bioloog en filosoof Wageningen University & Research, over de transitie naar een duurzaam gezonde leefomgeving voor mens en vee;
 • Interview met drie veehouders over hoe zij de wensen van de maatschappij inpassen in hun bedrijfsvoering en daar een boterham mee verdienen. Marcel Kuijpers (Kuijpers Kip), Marion Kunstt-Verhoeven (De Hoeve, Keten Duurzaam Varkensvlees), Geert van der Veer (Herenboeren Nederland);
 • Workshops in 2 rondes:
  Workshop 1: Het gesprek tussen boer en burger
  Workshop 2: Meer grip op luchtkwaliteit door samen te meten
  Workshop 3: Hoe vergelijk je verschillende fijnstofbronnen?
  Workshop 4: Van grasspriet tot vanillevla
  Workshop 5: Op bezoek bij de zorgboerderij
  Workshop 6: Zinnig ammoniakbeleid in uw gemeente
  Workshop 7: Liever een biologische boer in de buurt?
  Workshop 8: Wanneer is het gezond genoeg?
  Workshop 9: Herenboeren als nieuw sociaal voedselarrangement
  Workshop 10: Eerste hulp voor gemeenten
 • Netwerklunch met informatiemarkt en matchmaking;
 • Interactieve bijdrage van het Ministerie van LNV. Hugo van Kasteel, Plv. directeur Duurzame Dierlijke Ketens en Dierenwelzijn over de voortgang van de LNV visie op de toekomst van de landbouw;
 • Inbreng van Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland over Gezondheid als verbindende schakel tussen de verschillende processen in het landelijk gebied;

17:00 uur Einde programma