Nieuws

Landelijke ophokplicht voor commercieel pluimvee verlengd

Gepubliceerd op
25 maart 2020

Sinds 12 februari 2020 is in Nederland een ophokplicht van kracht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dit naar aanleiding van een besmetting met hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 bij een hobbylocatie in Bretzfeld, Duitsland. Het ministerie van LNV meldt dat deze landelijke ophokplicht uit voorzorg wordt verlengd met minimaal vier weken.

De ophokplicht voor pluimvee is per 29 april opgeheven.

Ophokplicht verlengd

De ophokplicht is ingesteld naar aanleiding van een besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland. Omdat deze besmetting in Duitsland westelijker was dan eerdere besmettingen was er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig zou zijn. De kans op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf werd daarom groter ingeschat. De ophokplicht zou na vier weken opnieuw beoordeeld worden. Op 6 maart jl. beoordeelde de deskundigengroep dierziekten de situatie en kwamen zij tot het oordeel dat de kans op insleep in Nederland kleiner is dan vier weken geleden. Op dat moment waren er geen uitbraken in de buurt van Nederland meer gevonden sinds de laatste beoordeling, zijn er geen besmette wilde vogels gevonden bij de wildevogelmonitoring en daarbij trekken de wilde watervogels nu weer weg uit Nederland, terug naar de broedgebieden.

Op 13 maart jl. is echter een tweede besmet hobbybedrijf in de buurt van Leipzig, Oost Duitsland gevonden. De week daarop, op 21 maart jl., is een besmetting gevonden bij een kalkoenenbedrijf in het noorden van Duitsland, dicht bij de grens met Groningen. De deskundigen hebben deze bevindingen niet in hun advies kunnen meenemen. Daarom wordt de ophokplicht voor commercieel pluimvee uit voorzorg verlengd. De situatie wordt over vier weken opnieuw beoordeeld.

Maatregelen

Voor pluimveebedrijven blijft het van belang om extra alert te zijn op mogelijke symptomen van vogelgriep, en de hygiënemaatregelen in acht te nemen. Vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen. Er bestaat een milde en een gevaarlijke vorm. De gevaarlijke vorm wordt ook wel klassieke vogelpest genoemd. De meeste virussen zijn van de milde variant; Laag Pathogene Aviaire Influenza (LPAI). Dieren vertonen daarbij lichte ziekteverschijnselen. Bij vogelgriep van het type H5 of H7 kan dit echter veranderen in de zeer besmettelijke variant; Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI). Om die reden worden bedrijven ook bij een H5 of H7 uitbraak van de milde vorm geruimd.

Bedrijven kunnen veel maatregelen nemen om risico’s te verlagen. Stricte toepassing van bioveiligheidsmaatregelen kan het virus buiten de stal houden. Voor pluimveebedrijven waar de kippen buiten lopen, en dus contact kunnen hebben met de omgeving, is de uitdaging vele malen groter om infectie te voorkomen. In Nederland geldt ook een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting voor transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de landen met uitbraken van vogelgriep. Deze maatregel geldt nu ook voor transporten uit Duitsland. Daar wordt door de NVWA op toegezien.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

    (Bron introfoto: Leghennen_Wageningen Livestock Research)