Nieuws

Eis registratie en identificatie hond onbekend

Gepubliceerd op
22 februari 2015

Uit onderzoek onder (potentiële) hondenbezitters blijkt dat mensen niet bekend zijn met de verplichting van identificatie en registratie voor honden die vanaf april 2013 geboren zijn in ons land.

In de Rapportage kwalitatief onderzoek 'Identificatie en Registratie van honden' van Livestock Research Wageningen UR (WUR) staat dat -in elk geval- de onderzoeksgroep niet op de hoogte is van het gewijzigde besluit identificatie en registratie (I&R-regeling).

Op de projectpagina van het onderzoek Evaluatie I&R Hond is te lezen wat het beoogd doel is van I&R: 'het terugdringen van ongewenste praktijken en het verbeteren van het welzijn van pups'. Hier is ook uitgebreid bij stilgestaan in een eerder artikel op Groen Kennisnet: Diverse stappen in verbeteren welzijn van honden.

Argwaan omtrent verplichting

De ondervraagden blijken echter enigszins argwanend omtrent de redenen om I&R te verplichten. 'Men vermoedde dat er bijbedoelingen bij zaten, zoals het makkelijker kunnen heffen van hondenbelasting. Men zag doorgaans niet hoe I&R het probleem van malafide praktijken kon tegengaan [...] De bereidheid tot I&R in de toekomst bleek laag.' De (potentiƫle) hondenbezitters zagen wel het nut van I&R voor het terugvinden van verloren geraakte honden, 'maar desondanks werd meestal niet overgegaan tot I&R. Slechts een enkeling zag de wettelijke verplichting als een reden om in de toekomst een gechipte en geregistreerde pup aan te schaffen'.

De I&R databank, zo is te lezen in het Groen Kennisnet-artikel Onaanvaardbaar gedrag van honden en hun houders aan banden zou mogelijk ook op een andere manier kunnen worden ingezet. De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) heeft althans voorgesteld om aan genoemde databank een landelijke databank voor bijtincidenten te koppelen.

Gelegenheidsnest versus fokker

In het onderzoek van Livestock Research is ook gevraagd wat betrouwbare adressen worden gevonden. De meeste respondenten lijken de voorkeur te geven aan gelegenheidsnestjes boven een nest van een fokker. Rashondenfokkers worden gewantrouwd en te commercieel gevonden en bijna alle respondenten dachten een malafide gefokte hond te kunnen herkennen en achtten de kans klein dat ze hier slachtoffer van zouden worden. Het merendeel van de respondenten vindt marktplaats of een advertentie uit de krant een goed medium voor de aanschaf van pups.

Meer informatie over zaken waar je op moet letten bij de aanschaf van een hond met onder meer, maar in de eerste plaats, de vraag 'Waarom wil ik een hond aanschaffen?', is te vinden op de site van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG): De aanschaf van een hond.


(Bron foto: Thinkstock)