Groot College, foto Aeres

Activiteit

Groot College Houden van dieren; omgaan met een diversiteit van opvattingen

Mensen -burgers èn veehouders- houden van dieren. Toch hebben ze vaak verschillende opvattingen over hoe je dieren moet houden. Wat zijn die verschillen en waardoor worden ze veroorzaakt? Komt dat door een verschil in kennis of is er meer? En vooral, hoe kunnen we met die diversiteit van meningen omgaan?

Organisator Aeres Hogeschool Dronten
Datum

di 14 januari 2020 15:30 tot 16:15

Locatie restaurant Aeres Hogeschool Dronten, De Drieslag 4 in Dronten

Op dinsdag 14 januari bespreekt Mariska van Asselt (docent-onderzoeker diergezondheid en -welzijn) in een Groot College de verschillende opvattingen van burgers en veehouders over het houden van dieren. Ze gaat in op de relatie tussen deze opvattingen, verschillende belangen, emoties en morele waarden. Inzicht hierin is relevant voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige houderij.

Wilt u het Groot College bijwonen? Meld u dan voor 10 januari aan.