Schapen, bron foto: Judith Prins via Unsplash

Bijeenkomst

Relatiedag Groen Kennisnet

Kennis delen is onze kracht. Groen Kennisnet inspireert je graag met ‘kennis voor de toekomst’ in interactieve workshops over kringlooplandbouw, de boerderij van de toekomst en groen in de stad. Ook informeren we je graag over de ontwikkelingen rondom Groen Kennisnet 3.0.

Organisator Groen Kennisnet
Datum

do 19 november 2020 15:00 tot 16:30

Locatie Online

Programma

relatiedag.jpg

Locatie

Online. Je krijgt hiervoor een uitnodiging.

Beschrijving workshops

Workshop 1: Kringlooplandbouw – Daan Heurkens

Kringlooplandbouw is een breed begrip. Wat houdt het in en wat betekent het voor de bedrijfsvoering? Wat betekent het voor voer, rantsoen, mest, bodem? Waar moet je beginnen? Is het financieel haalbaar? Welke kennis is nodig en hoe kunnen we daar een bijdrage aan leveren? Daan Heurkens (Boerenverstand) neemt ons mee in deze vragen en maakt het concreet.

Daan Heurkens is projectleider bij Boerenverstand; een adviesbureau dat sinds 2005 actief is in de duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling. Boerenverstand werkt op een praktische en innovatieve manier aan een duurzamere landbouw.

Workshop 2: Boerderij van de toekomst  - Pieter de Wolf

Op de Boerderij van de Toekomst doet men praktijkonderzoek en worden de principes van kringlooplandbouw toegepast voor een toekomstbestendig akkerbouwbedrijf. Pieter de Wolf (senior praktijkonderzoeker duurzame landbouw) neemt je graag (digitaal) mee naar de Boerderij van de Toekomst en gaat in gesprek over het verdienmodel voor de toekomst. Er zijn veel ideeën, maar zijn die realistisch? En wat betekent dat voor de boeren van de toekomst?

Pieter de Wolf is senior onderzoeker bij Wageningen University & Research, een van de projectleiders van Boerderij van de Toekomst en een akkerbouwer in hart en nieren. Op de Boerderij van de Toekomst doet hij onderzoek naar verduurzaming van de landbouw en de principes van kringlooplandbouw. Hij heeft zich vanaf zijn studietijd bezig gehouden met o.a. gewasbescherming, ondernemerschap, akkerbouw-veehouderij, regionale samenwerking en bodemkwaliteit.

Workshop 3: Groen in de stad – Joop Spijker

Er is al veel kennis beschikbaar om steden meer klimaat-adaptief en leefbaarder te maken. Wat zijn knelpunten voor de toepassing van deze kennis in de praktijk?

Joop Spijker is senior onderzoeker beheer bos, natuur en stedelijk groen bij Wageningen Environmental Research. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn onder meer groen voor een gezonde en klimaatadaptieve stad; groen en biodiversiteit; oogst uit bossen en nutriëntenbalans; toepassing van maaisel en bladresten als bodemverbeteraar, beheersing eikenprocessierups.

Workshop 4: Groen Kennisnet blijft in beweging - Rikus Marring

Als grootste ‘groene platform’ in Nederland, blijft Groen Kennisnet in beweging. Wat is er gebeurd sinds de relatiedag in 2019? Wat willen gebruikers en waar zou een (eerste) ontwerp aan moeten voldoen?

Meer informatie over GKN 3.0?

Zie ook onze GKN 3.0 pagina. Ons doel is een modern, interactief platform dat aansluit bij de wensen van gebruikers uit onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven met impact op de praktijk. Heb je vragen, stuur dan een mail naar rikus.marring@wur.nl

(Bron foto: Pixabay)