Dossier

Kaderrichtlijn Water

Het water moet schoner. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde moet zijn.

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is. De richtlijn schrijft voor aan welke eisen de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 moeten voldoen. Omdat die doelen voor 2015 niet haalbaar bleken, heeft de Nederlandse overheid gebruik gemaakt van de mogelijkheid dit uit te stellen tot het jaar 2027.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan