Dossier

Bodem

Onze voedselproductie, ons drinkwater, wonen en recreëren. Zonder de bodem is het niet voor te stellen. Maar ook bij de kringlopen van organische stof en voedingselementen speelt de bodem een cruciale rol. Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem. Extra aandacht voor de bodem is hard nodig. Want de bodem wordt bedreigd doordat ze te vaak op een niet-duurzame manier wordt gebruikt.