Foto: Livestock Research Wageningen UR

Dossier

Veldemissies

Bij het toedienen van dierlijke mest op gras- en bouwland komen er gassen vrij zoals lachgas, ammoniak of andere gassen. Je kunt maatregelen nemen om die emissie te beperken. In dit dossier vind je informatie over de metingen van veldemissies, factoren die emissie beïnvloeden en maatregelen om emissie te beperken.