Boerenlandvogels komen voor op graslanden en akkers, in slootkanten en op boerenerven. Deze soorten broeden vaak op de grond, in het gras, op de kale akkers of in de greppel of slootkant. Erfvogelnesten vind je onder de dakrand, in de heg of in de nok van de stal. Op dit portaal vind je informatie over hoe het gaat met de boerenlandvogels in Nederland, welke inrichting en beheermethodes passen bij behoud van boerenlandvogels en wat er nodig is voor ontwikkeling van deze vogels.

Binnen de zoekbox hieronder kun je zoeken met trefwoorden naar bronnen over het thema Boerenlandvogels:

Voor meer informatie over de vogelgroepen, klik op onderstaande tegels

.

Dit portaal is het resultaat van het project ‘A greener future for young farmers’ en zal in het project Kennismakelaar en als Kennisportaal Boerenlandvogels verder uitgebouwd worden.

Voor uitvoerders van het (agrarisch) natuur en landschapsbeheer en andere geïnteresseerden zullen per vogelgroep kennisdossiers ontwikkeld worden voor belangrijke thema’s zoals predatie, kuikenland of voor specifieke soorten als de patrijs of de grutto. Praktijkbijsluiters vertalen kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar de beheerpraktijk.

Kennismakelaar en Kennisportaal Boerenlandvogels wordt gefinancieerd door:

minLNV.png

fryslan.png

vhl.png